Υπηρεσίες

Η κατασκευή μιας εγκατάστασης γίνεται από το έμπειρο συνεργείο μας και συνδυάζει εξοπλισμούς διαφόρων κατασκευαστών ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη και τις ιδιαιτερότητες της κάθε εφαρμογής.

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις γίνονται από εμάς με ηλεκτρολογικούς πίνακες προσαρμοσμένους στις απαιτήσεις του κάθε έργου.

Ελέγχουμε με ακρίβεια την υγρασία των θαλάμων χρησιμοποιώντας υγραντήρες για μεγαλύτερη σε διάρκεια διατήρηση των προϊόντων

Διαθέτουμε ηλεκτρονικά μηχανήματα συνεχούς καταγραφής θερμοκρασιών και υγρασιών για θαλάμους ψύξης απλής και βαθείας κατάψυξης.

Οι συσκευές αυτές έχουν τη δυνατότητα μέτρησης 16 διαφορετικών μεγεθών και τηρούν τις προδιαγραφε΄ς που προκύπτουν από το ΦΕΚ 395/Β σ' ότι αφορά τις μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας τροφίμων σε ψυκτικούς θαλάμους.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων παρέχουμε άψογο service από εκπαιδευμένο προσωπικό που με σύγχρονο εξοπλισμό μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σε 24ωρη βάση.

Διαθέτουμε πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Ψυκτικές εγκατσάσεις